L-Dụng cụ phụ trợ làm bánh

Hết hàng
Hết hàng

Mica cuộn bánh mỏng 8cm (1kg)

110,000 ₫

Dụng cụ làm bánh
Mua hàng

M-B00 (54*38*38mm)

10,000 ₫

Dụng cụ làm bánh
Mua hàng

Đui 79 trung

24,000 ₫

Dụng cụ làm bánh
Mua hàng

Đui 352 trung

24,000 ₫

Dụng cụ làm bánh
Mua hàng

Đui 123 trung

24,000 ₫

Dụng cụ làm bánh
Mua hàng

Đui 81 trung-k

24,000 ₫

Dụng cụ làm bánh
Mua hàng

Khuôn dứa hình bướm-KM

3,000 ₫

Dụng cụ làm bánh
Mua hàng