Giấy pelure quấn bánh Màu VÀNG NGÀ 40 tờ (50*70cm) (tập)

Giấy pelure quấn bánh Màu VÀNG NGÀ 40 tờ (50*70cm) (tập)

  • SP070136
  • BAKINGTOOL
30,000

Bình luận