D-CỐM-ĐƯỜNG -KẸO TRANG TRÍ

Hết hàng

Cốm bi xanh dương 100g

40,000 ₫

Kẹo trang trí bánh
Mua hàng
Hết hàng

cốm bạc 4mm ĐẶC BIỆT 85g

65,000 ₫

Kẹo trang trí bánh
Mua hàng

Cốm vàng nhỏ 100g

55,000 ₫

Kẹo trang trí bánh
Mua hàng

Cốm vàng trung 100g

55,000 ₫

Kẹo trang trí bánh
Mua hàng
Hết hàng

Cốm que sắc màu 100g

70,000 ₫

Kẹo trang trí bánh

Mua hàng
Hết hàng

cốm hồng 2mm ĐẶC BIỆT 85g

40,000 ₫

Kẹo trang trí bánh
Mua hàng
Hết hàng

cốm đen 7mm ĐẶC BIỆT 85g

40,000 ₫

Kẹo trang trí bánh
Mua hàng
Hết hàng

Cốm mix Ngọc Trai LOẠI 35K

35,000 ₫

Kẹo trang trí bánh
Mua hàng
Hết hàng

Cốm Vàng To Lọ 85g

48,000 ₫

Kẹo trang trí bánh
Mua hàng